1 Petrus 3: 15 | Hij is mijn hoop!

Schriftlezing:

15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.