Over Bart Gijsbertsen

“Van mijn vroege jeugd af aan ben ik gegrepen door het Woord en dat heeft me nooit meer verlaten. Opgroeiend in een orthodox protestants milieu wilde ik als kind al ‘mensen van Jezus vertellen’.

Ik ben geboren kort na de Shoah. In mijn kerkelijk milieu was de Shoah en het hele Joodse volk echter totaal niet in beeld. Mijn ontdekking dat de hele Bijbel door Joden was geschreven, was een schok en een eye-opener. Ik wilde over Jezus vertellen. Maar Jezus/Jeshua bleek in een eeuwenlange Joodse traditie te staan. Hij kende geen Nieuw Testament of kerk. Mijn Jezus was een besneden Jood, van jongs af aan verliefd op de Tenach, zat in de synagoge, en wilde met zijn leven samenvallen met de Torah.

De christelijke uitspraak ‘het Woord is vlees geworden’ kreeg daarmee een nieuwe lading. Over Jezus vertellen bleek ten diepste Torah-uitleg te zijn. Daarvoor kon ik slechts bij weinig christelijke theologen terecht en was rabbijnse theologie veel meer behulpzaam.

(vervolg onder foto)

Over Bart Gijsbertsen
Klok van het synagogaal/kerkelijk jaar in Open Hof, Kampen

Wat heeft die Torah-uitleg mij gebracht? Te veel om op te noemen. Maar in elk geval dat mij van huis uit vertrouwde woorden en begrippen een nieuwe lading hebben gekregen. Ik begin ze te horen zoals ze voor Jezus klonken in de Joodse traditie. Daarover is te lezen op deze website en in mijn boeken.

Het heeft mijn leven als christen ongelofelijk verrijkt en hetzelfde effect had deze uitleg op velen die onder mijn gehoor zaten.

Het blijft nog wel pionierswerk.

In kerkelijk milieu merk ik dat men meestal nog moet beginnen met na te denken over de vraag wat het Jood-zijn van Jezus betekent voor bijvoorbeeld de christologie, voor de bijbeluitleg, voor de relatie ten opzichte van Israël als nog steeds Gods verbondsvolk, enzovoort. 

Buiten de kerk merk ik hoezeer het denken van velen door eeuwenlange kerkelijke prediking is geconditioneerd. Ik moet vaak zeggen ‘Het zit anders dan u denkt!’. Menigeen zou baat hebben bij een herijking van begrippen als ‘waarheid’, ‘offer’, ‘God’, ‘geloof’, ‘gerechtigheid’, ‘liefde’, enzovoort. Hopelijk biedt mijn pionierswerk ook op het seculiere veld een bevrijdende heroriëntatie.”

IMG_4960a
Over Bart Gijsbertsen

Curriculum Vitae

Bart(us) Gijsbertsen is geboren op 6 september 1951 in Bennekom. Hij was 50 jaar samen met Anneke Moll (1952-2021) en kreeg met haar vier kinderen: Robert (1974), Bart (1976), Stefan (1979) en Mattias (1985). Hij woont in Kampen.
Contact: b.gijsbertsen@planet.nl

Opleiding:
1971 Gymnasium-alpha, Ede
1976 Theologie, Rijkuniversiteit Utrecht

Arbeidsverleden:
1977-1981   Herv. predikant te Herwijnen
1981-1989   Herv. predikant te ’s-Gravendeel
1989-1994   Herv. predikant te Zoetermeer
1994-2016   Predikant te Kampen
2000-heden Consultant voor dialoog

Huidige activiteiten:
– Consultancy De Kleine Prins (sinds mei 2000)
– Emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland (sinds 2016)
– Docent ‘Kerk en Israel’ Theologische Vorming Gemeenteleden (sinds 2012)
– Auteur (zie Publicaties)

Lijst van voormalige nevenfuncties:

1977-1981Lid Classicale Zendingscommissie Zaltbommel
1981-1989Voorzitter Classicale Zendingscommissie Dordrecht
 Bestuurslid Ring Beijerland
1992-1994Oprichter en voorzitter Commissie Kerk en Israël in de Classis Zoetermeer
1993-2000Lid van de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël van de Nederlandse Hervormde Kerk (vanaf 1998 SOW)
1994-2001Voorzitter Commissie Studie en Bezinning van de gezamenlijke Kerk-en-Israel-organen van de SOW-kerken
1994-1999Redactielid blad ‘Kerk en Israël’
1997,1998Docent Pastoraat (Theologische Vorming Gemeenteleden)
1998-2014Lid Beraadsgroep van Kerken te Kampen (Voorzitter 1998-2001)
1996-2001Voorzitter Ring Kampen
2000-2005Mede-oprichter en bestuurslid (v/h secretaris) van de Encounter of Worldviews Foundation towards a global ethos (Stichting Levensbeschouwingen in Dialoog naar een mondiaal ethos)
2003-2012Lid van het platform ‘Appèl Kerk en Israel’
2003-2005Lid van de Turner-groep ‘Facilitators for existential dialogue’, getraind door o.a. Phil Lane Jr.
2005-2007Bestuurslid World Dialogue Foundation