Overige leerdiensten

Hier vindt u leerdiensten van Bart Gijsbertsen tot 2012, geordend op datum (aflopend). Leerdiensten uit de periode hierna vindt u onder Leerdiensten Tora en Evangelie.

Heliand 4 | Heliand, evangelie als epos?

Schriftlezing: Niet lang nadien werd de belofte vervuld die de almachtige God het mensengeslacht in vroeger dagen zo vaak had gedaan: zijn hemelse kind zou

Hooglied II | Hooglied 2: 8-17

Schriftlezing: 8 Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. 9 Mijn geliefde is als een gazel

Verborgen omgang IV | Psalmen 62

Schriftlezing: 1 Voor de koorleider. Naar de wijze van Jedutun. Een psalm van David. 2 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem

Verborgen omgang II | Psalmen 27

Schriftlezing: 1 Van David. De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie

Verborgen omgang I | Psalmen 1

Schriftlezing: 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de