Synagogaal leesrooster / Leerdiensten Tora en Evangelie

Hier vindt u de Leerdiensten Tora en Evangelie van Bart Gijsbertsen. In deze diensten in de Open Hof in Kampen wordt sinds 2012 de lezing van de Sidra van de sabbat voorafgaand aan die zondag centraal gesteld. Onderstaand treft u het synagogaal leesrooster aan met alle Sidrot en met links naar alle leerdiensten (in audio/video en in pdf).

SidraTekstSprekerThemaDatum dienstTekst
BereesjietGenesis 1:1-6:8Leon   
  BartLeven is leven in relatie29-09-2013Genesis 2:4-25
  BartDe stem van het bloed27-10-2019Gensis 4: 1-12
NoachGenesis 6:9-11:32BartCham geen zwart-wit-verhaal21-10-2012Genesis 9:18-10:20
  BartGeloven begint in het donker26-10-2014Genesis 8:13 en 22
Lech LechaGenesis 12:1-17:27Leon   
  BartDe gelovige bruid opent de toekomst25-10-2015Genesis 16:1-6 en 21: 9-13
WajeeraGenesis 18:1-22:24BartOpstanding der doden 04-11-2012Genesis 18:1-15
  BartDe binding van Izaäk28-10-2018Genesis 22:1-19
Chajee SaraGenesis 23:1-25:18BartMacht en Roeping 11-11-2012Genesis 23
  BartLiefde en trouw27-10-2013Genesis 24
ToledothGenesis 25:19-28:9BartWie wil nu de eersteling zijn?26-11-2017Genesis 25:19 – 28:9
  BartDie trouw is tot in eeuwigheid22-11-2020Maleachi 1:1 – 2:7
WajeetseeGenesis 28:10-32:3BartWie wil nu de eersteling zijn?26-11-2017Genesis 28:10 – 32:3
WajisjlachGenesis 32:4-36:43    
WajeesjevGenesis 37:1-40:23    
MikeetsGenesis 41:1-44:17    
WajigasjGenesis 44:18-47:27    
WajechiGenesis 47:27-50:26    
SjemotExodus 1:1-6:1BartHet pesach-venster26-01-2020Exodus 1:1-17
Wa’eraExodus 6:2-9:35BartGods handelen en onze vrije wil18-01-2015Exodus 6:2-9 en 7:1-5
BoExodus 10:1-13-16BartVrijheid, waartoe?15-04-2012Exodus 12:1-14
  BartStellen wij de (goede) vragen17-01-2016Exodus 13:11-16
BesjallachExodus 13:17-17:16Leon   
  BartBetekenis van de omweg 27-01-2013Exodus 13:17-22
  BartHet gevecht tegen het Kwaad 01-02-2015Exodus 17:8-16
JitroExodus 18:1-20:23Leon   
  BartUitslaande brand27-01-2019Exodus 19: 1-24
MisjpatiemExodus 21:1-24:18Leon   
  BartOnmogelijke slaverij 26-01-2014Exodus 21:1-11
  BartDe wet heeft niet het laatste woord 15-02-2015Exodus 21:12-25
TeroemaExodus 25:1-27:19BartOm onder hen te wonen17-02-2013Exodus 25:1-9
  Leon   
TetsaweExodus 27:20-30:10Leon   
  BartInhoud bepaalt vorm 01-03-2015Exodus 28:1-14
  BartVisioen en werkelijkheid21-02-2016Exodus 29:38-46
Ki TisaExodus 30:11-34:35BartHoofden tellen? 11-03-2012Exodus 30:11-16
  BartTransparantie03-03-2013Exodus 30:17-21
  BartHeilig of profaan 16-02-2014Exodus 30:22-38 en 31:12-14
WajakeelExodus 35:1-38:20Leon   
  Leon   
  BartKaddiesj06-03-2016Exodus 35:30-36:1
PekoedeeExodus 38:21-40:38BartVerantwoording willen doen 02-03-2014Exodus 38:21-31
WajikraLeviticus 1:1-5:26BartVan harte toegewijd 31-03-2019Leviticus 1:1-9
TsawLeviticus 6:1-8:36    
  BartMet het ambt bekleed28-03-2021Leviticus 8: 1-12 en 31-35
SjeminiLeviticus 9:1-11:47Leon   
  BartHuiveringwekkende nabijheid 23-03-2014Leviticus 9:1-8a en 22-10:7
TazriaLeviticus 12:1-13:59BartRespect voor de kraamvrouw 29-04-2012Leviticus 12 en 13
MetsoraLeviticus 14:1-15:33BartZiek van jaloezie en laster26-04-2015Leviticus 14:1-9
  Bart‘t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis17-04-2016Leviticus 15: 16-24
Acharé MotLeviticus 16:1-18:30BartHoe vrede vinden met God?20-04-2014Leviticus 16:1-10 en 20-28
  BartFalen en vernieuwen15-09-2013Leviticus 16:29-31
KedosjiemLeviticus 19:1-20:27BartHeilg zult gij zijn…06-05-2012Leviticus 19 en 20
  Leon   
SukkotLeviticus 23:29-33Leon   
EmorLeviticus 21:1-24:23BartToets moreel leiderschap 28-04-2013Leviticus 22:26-33
  BartDe heiliging van de Naam, kidoesj haSjem en de staat Israel 04-05-2014Leviticus 21:1-9
BeharLeviticus 25:1-26:2Leon   
  BartNooit meer stress17-05-2015Leviticus 25:11-17
BeckoektaiLeviticus 26:3-27:34BartIk zal gedenken 27-05-2018Leviticus 26:3-46
BemidbarNumeri 1:1-4:20BartIn de woestijn 27-05-2012Numeri 1:1-4
  BartVrijkoping van eersteling 25-05-2014Numeri 3:40-51
NasoNumeri 4:21-7:89Leon   
  BartLegerscharen des HEREN 19-05-2013Numeri 4:21-28 en 7:1-9
  Leon(Nazireeër)  
  BartDe wet inzake achterdocht31-05-2015Numeri 5:11-31
Beha’alotchaNumeri 8:1-12:16BartAls het licht je opgaat10-06-2012Numeri 8:1-4
  BartDe liefde gaat door de maag??26-05-2013Numeri 11:4-15 en 31-34
Sjelach LechaNumeri 13:1-15:41Leon   
KorachNumeri 16:1-18:32Leon   
ChoekatNumeri 19:1-22:1BartMysterie van de rode vaars01-07-2012Numeri 19:1-13
BalakNumeri 22:2-25:9    
PinchasNumeri 25:10-30:1    
MatotNumeri 30:2-32:42    
Masa’eeNumeri 33:1-36:13    
DewariemDeuteronomium 1:1-3:22    
We’etchananDeuteronomium 3:23-7:11    
EkevDeuteronomium 7:12-11:25    
Re’eeDeuteronomium 11:26-17:27    
SjoftiemDeuteronomium 16:18-21:9    
Kie TeetseeDeuteronomium 21:10-25:19Leon   
Kie TawoDeuteronomium 26:1-29:8    
NitsaviemDeuteronomium 29:9-30:20    
WajelechDeuteronomium 31:1-30BartZonder Torah geen leven02-10-2022Deuteronomium 31
Ha’azinoeDeuteronomium 32:1-52BartDe les van de geschiedenis28-09-2014Deuteronomium 32:7a-43
  BartHet Woord onder de doden27-09-2015Deuteronomium 32:48-52 en 34:1-5
Wezot HabrachaDeuteronomium 33:1-34:12BartZwart vuur op wit vuur07-10-2012Deuteronomium 33:1-34:12
  BartDat de eerstgeborene leve!04-10-2015Deuteronomium 33:6
Verhelderingen:
Waar dat van toepassing is, wordt aangegeven of (een gedeelte uit) een Sidra in de leerdienst-series aan de orde is geweest. De namen Bart en Leon verwijzen naar Bart Gijsbertsen en Leon Eigenhuis die als collega’s samen deze diensten dragen; onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke Protestantse Wijkgemeente i.w. Voor de inhoud van diensten waarin Leon Eigenhuis voorging, verwijzen we u naar hem.
Deze leerdiensten zijn niet alleen te beluisteren (altijd de beste manier voor het verwerken van een preek) maar ook na te lezen.