Artikelen

Hieronder vindt u artikelen, geordend op datum (meest recente eerst). Boeken vindt u hier.

Noordmans beluisterd op de verhouding Israel en kerk

“Hij wordt wel de kerkvader van de twintigste eeuw genoemd. De Hervormde Kerkorde van 1951 is mee door zijn inspanningen

Inconvenient truth

“Ik wil tegen de Kampenaren roepen dat het water van de andere kant komt. Ik wil tegen de vechtende politici

Hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes

“Mag ik namens alle religieuzen, van welk geloof dan ook, bedanken voor de a-religieuze ambtenaar en zijn ‘onafhankelijkheid en objectiviteit’?

Theologie na Auschwitz

“Zijn wij dus gewend in de christelijke theologie om eerst te spreken over de Persoon van Jezus en daarna over

De sacramenten

“Wat bedoelen we met een sacrament? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst iets zeggen over de Kerk. Want

Ontmoeting als ethos

“Wij zitten niet in het bestuur van de stichting om daar te evangeliseren. Niettemin, wanneer ons daarom wordt gevraagd(!), leggen

Over Marquardt en een vergeten ijkpunt

“Dit artikel is een weerslag van het bestuderen van Friedrich-Wilhelm Marquardt , in het bijzonder van zijn dogmatiek . Het

Diving into the Deep

Rapport van de internationale conferentie Diving into the Deep op 3 maart 2002 van de Encounter of Worldviews Foundation.  

De menselijke factor

“De roep om een maatschappij met een menselijk gezicht wordt steeds luider.” Lees het artikel

Terug naar de verwondering

“Wat ik, ook in de randstad, steeds heb geprobeerd mensen mee te geven, is de verwondering. De verwondering over het

Kampen Slow City

Interview. “De Kamper Hervormde predikant B. Gijsbertsen gaat de SPK het voorstel doen Kampen te profileren als ‘slow city’. De

Genesis anders. Het eerstelingschap van Israel onder de volkeren

“Het is opmerkelijk dat het thema van het eerstelingschap in de christelijke theologie slechts een bescheiden rol speelt, terwijl het

Jakob en Ezau, of de strijd om het eerstgeboorterecht

“Het hoofdthema in dit deel is de verhouding tussen de eerstgeborene en zijn broeders. Niet alleen wordt hierin duidelijk hoe