1. Home
  2. »
  3. home

Hartelijk welkom op de site van Bart Gijsbertsen!

Bart Gijsbertsen is theoloog, emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, auteur en spreker. Als consultant begeleidt hij dialogische processen, zowel binnen als buiten de kerkelijke wereld. In zijn boeken, preken en lezingen pleit hij voor een nieuwe doordenking van de verhouding tussen synagoge en kerk, en tussen Israël en de volkeren. Dat blijkt grote gevolgen te hebben voor de christelijke bijbeluitleg en ook veel seculiere woorden en denkbeelden.
Op deze website vindt u al zijn beschikbare bijdragen, waaronder publicaties en honderden kerkdiensten. In de agenda op deze pagina vindt u al zijn geplande publieke optredens.

“Geloven met een Hebreeuws ijkpunt. Dat is het begin van mijn antwoord op de vraag hoe we de vervangingstheologie echt achter ons kunnen laten en nieuw theologisch denken kunnen ontwikkelen. Ik doe daarom pogingen om te komen tot herziening van een kerkelijke leer die zoveel mensen – ook ver buiten de kerk – in hun denken nog altijd beïnvloedt. Graag doe ik dat op een manier die toegankelijk is voor iedereen om mee te kunnen denken en leren op dit nieuwe pad. Deze website levert hieraan hopelijk een bijdrage.” – Bart Gijsbertsen

Drieluik "Geloven met een Hebreeuws ijkpunt" - uitgeverij van Warven

Uitgelicht: introductie

Video afspelen
Wat betekent “geloven met een Hebreeuws ijkpunt” voor prediking, liturgie en ethiek? Kijk hier naar een introducerende lezing (okt 2022).
Ook de vervolglezing bekijken? Klik hier.

Uitgelicht

De Langste Reis - Inspiratiereizen naar Chartres (Aanmelding voor reis juni 2023 nu geopend!)

Aanmelden kan nu voor de volgende groepsreis naar Chartres (29 juni-2 juli 2023)! In de kathedraal van Chartres is alles anders. Hier wordt niets of niemand uitgesloten. Hier vullen Keltisch, Joods en christelijk gedachtegoed elkaar aan. Samen met Jan-Willem Kirpestein organiseert Bart Gijsbertsen regelmatig vierdaagse inspiratiereizen naar de kathedraal van Chartres. Aan de reizen nemen uiteenlopende mensen deel, met en zonder binding met geloven of kerk.
Eerste de Jood en ook de Griek

Nieuw e-book "Eerst de Jood en ook de Griek"

Het boek Eerst de Jood en ook de Griek is opnieuw uitgegeven. Nu als e-Book met een handige digitale inhoudsopgave.

Meest recente boek

"Het sterkt mij in mijn overtuiging dat dit betoog een binnen-Joodse aangelegenheid is, onderdeel van een discussie tussen schriftgeleerden. En die discussie draait om de vraag of Jezus werkelijk de priester-koning is. En áls Hij dat is: Wat zijn dan de consequenties voor Israël? En wat zijn dan de consequenties vooral voor: de priesters!?" (Uitgeverij van Warven, 2022)

Preken van dr. F de Graaff

F. de Graaff (1918-1993) was hervormd predikant, theoloog en filosoof. Sinds 2019 wordt op deze website gewerkt aan de digitalisering van de preken van F. de Graaff, op bijzonder verzoek van zijn familie.

Israël leesrooster

Voor predikanten die zich expliciet willen concentreren op de verhouding Kerk en Israël ontwikkelde Bart Gijsbertsen een Israël-leesrooster. Het is een rooster dat elke experimenterende predikant kan gebruiken en dat de bijbel anders opent dan in de klassieke christelijke theologie gebruikelijk is.

Vernieuwing website

Deze website wordt momenteel vernieuwd. Al jaren wordt deze website in vrije tijd onderhouden door de familie van Bart. De familie wil deze site graag overzichtelijker maken, zodat sneller de gewenste informatie kan worden gevonden. In de tussentijd zal het even wennen zijn: het is werk in uitvoering! Tips of verzoeken? Laat het gerust aan ons weten.

Actueel & Agenda

Lezingen over Romeinen-brief nu te beluisteren

Op 22 april 2023 verzorgde Bart Gijsbertsen opnieuw lezingen voor een studiedag van de Jules Isaac Stichting, drie stuks over de brief van Paulus aan de Romeinen. Na elke lezing kregen de ca. 80 deelnemers ruim gelegenheid voor hun vragen en opmerkingen.  De links naar die lezingen vindt u onder de Agenda.

Avonden over Genesis in Domkerk Utrecht

Dit najaar leidt Bart Gijsbertsen in het kader van een Leerhuis drie avonden over Genesis in de Domkerk in Utrecht. De avonden beginnen alle om 20.00 uur en vinden plaats op 24 oktober, 7 november en 21 november 2023. Zie de agenda voor meer informatie.

Heruitgave “Eerst de Jood en ook de Griek”

Er is een heruitgave van het boek Eerst de Jood en ook de Griek. Deze studie van de Romeinen-brief uit 1996 is verschenen als e-book. Kijk onder Uitgelicht of Publicaties voor meer informatie. Op 22 april spreekt Bart Gijsbertsen over deze brief van Paulus bij een studiedag in Veenendaal. Zie de Agenda voor meer informatie.

Agenda 2023

23 januari, 11.00-15.00 uur, Wierden
Lezingenreeks (1/4). Classicaal Pastores Leerhuis.

8 februari, 19.30 uur, Amerongen
Bijeenkomst studiekring te Amerongen over Een heidense uitdaging. Alleen voor leden.

16 februari, 19.30 uur, Zuidlaren
Synagoge-lezing voor Classis Groningen-Drenthe; bijeenkomst over Een betoog van Nicodemus? De Hebreeënbrief herlezen.

20 februari, 11.00 uur, Wierden
Lezingenreeks (2/4). Classicaal Pastores Leerhuis.

26 februari, 19.00 uur, Hellendoorn
Leerdienst Torah en Evangelie. Locatie: d’Oalen Griezen, Dorpsstraat 39. Nog te zien en te beluisteren hier

4 maart, 11.00 uur, Nijkerk
Studiedag in het kader van de reeks ‘Israël Talks’ van Christenen voor Israël. Thema: Jezus belijden als de vleesgeworden Tenach, wat betekent dat? Link volgt.

16 maart, 20.00 uur, Kampen
Bijeenkomst over de Hebreeënbrief. Locatie: Eén van de zalen in de Broederkerk, Broederstraat 16.

26 maart, 19.00 uur, Kampen
Leerdienst Torah en Evangelie. Locatie: Open Hof, Lelystraat 49. Nog te bekijken en beluisteren hier

27 maart, 11.00-15.00 uur, Wierden
Lezingenreeks (3/4). Classicaal Pastores Leerhuis.

22 april, 9.30-16.15 uur, Veenendaal
Studiedag Jules Isaac Stichting. Lezingen over de brief van Paulus aan de Romeinen, vanuit Hebreeuws ijkpunt. Nu te beluisteren: Lezing 1Lezing 2Lezing 3

24 april, 11.00-15.00 uur, Wierden
Lezingenreeks (4/4). Classicaal Pastores Leerhuis.

11 juni, 10.15-11.15 uur, Kampen
Themaviering. ‘Bijbeluitleg en christelijke vooroordelen’. Locatie: Lutherse Kerk, Burgwal 85. Iedereen welkom.

29 juni t/m 2 juli, Chartres
Groepsreis naar de kathedraal van Chartres. Aanmelding 2023 gesloten.

11 september, 10.00-14.40 uur, Nijkerk
Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israel. Lezing over ‘Waar herkennen we anti-judaïsme in de kerk(dienst) van vandaag?’ Locatie ‘de Schakel’, Oranjelaan 10. Gratis toegang. Informatie en aanmelden hier.

1 oktober, 16.30 uur, IJsselmuiden
Zondag-middag-lezing in ‘de Hoeksteen, Goudplevier 103. Thema ‘De Zoon van God, een Jood op aarde’. Iedereen welkom.

24 oktober, 20.00 uur, Utrecht
Leerhuis in de Domkerk over Genesis. Informatie volgt.

29 oktober, 19.00 uur, Kampen
Leerdienst Torah en Evangelie. Locatie: Open Hof, Lelystraat 49. Iedereen welkom.

7 november, 20.00 uur, Utrecht
Leerhuis in de Domkerk over Genesis. Informatie volgt.

21 november, 20.00 uur, Utrecht
Leerhuis in de Domkerk over Genesis. Informatie volgt.

Aanbevelingen

Henk Vreekamp
Dr Henk Vreekamp
Protestantse Kerk
Protestantse Raad
Appel Kerk en Israel
Platform Kerk en Israel
Jules Isaac Stichting
Jules Isaac Stichting
Joods-christelijke dialoog
Joods-christelijke dialoog
ICCJ
ICCJ
NIK
NIK
OJEC
OJEC
Pardes
Stichting Pardes
Chabad.org
Chabad.org
Four Worlds
4 Worlds International
HebCal
Omrekenen Hebreeuwse kalender
Rabbi Lord Jonathan Sacks
Rabbi Sacks
Foto’s bovenaan:
Links: Kathedraal van Chartres, fotodetail zuidelijke ramen onder rozet. We zien de evangelisten als kleuters op schouders der Profeten, en Jezus/Jeshua op de schoot van Maria/Mirjam/Israel.  [foto: Ludwig Schneider]
Rechts: De mens geworden Torah in graniet te Tronoën. [foto: Bart Gijsbertsen]