Kerkdiensten Oude testament

Hier vindt u alle kerkdiensten van Bart Gijsbertsen met schriftlezingen uit het Oude Testament, in bijbelvolgorde.

Genesis 18: 1-15 | Genade maakt ruimdenkend

Liturgie Genesis 18: 1-15 Wajera (pdf) Preek Genesis 18: 1-15 Wajera (pdf) https://youtu.be/nwMp8QSgkY4 Schriftlezingen: Romeinen 2:12-16 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet

Genesis 35: 1-21 | Jakob/Israel

https://www.youtube.com/watch?v=hycR1Kz7H3w Liturgie Sidra Wajisjlach (pdf) Preek Sidra Wajisjlach (pdf) Schriftlezingen uit de Naardense Bijbel Matteüs 2: 1-7, 16-18 1 Maar terwijl Jezus wordt geboren in Betlehem in Judea, in

Deuteronomium 31 | Zonder Torah geen leven

Liturgie Deuteronomium 31 (pdf) Preek Deuteronomium 31 Wajélech (pdf) https://youtu.be/JaQx-V78rX8 Schriftlezingen: Openbaringen 15: 1-4 Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar: zeven engelen

Genesis 4: 1-12 | De stem van het bloed

Liturgie Genesis 4:1-12 (pdf) Preek Genesis 4:1-12 (pdf) Schriftlezing: Matteüs 27: 1-8 1 Als het morgen wordt nemen alle heiligdomsoversten en de oudsten van de gemeenschap een

Genesis 6-9 | Weer ‘kopje onder’

Liturgie Genesis 6-9.pdf Schriftlezing, Genesis 7: 6 Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. 7 Om aan het

Genesis 12: 1-8 | Leven met de Stem

Liturgie Genesis 12,1-8.pdf Scriftlezingen uit de NBV 1e Schriftlezing Genesis 12: 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat

Genesis 14 | De stille kracht

Genesis 14.pdf Schriftlezing: 1Toen Amrafel koning van Sinear was, Arjoch koning van Ellasar, Kedorlaomer koning van Elam en Tidal koning van Goïm, 2brak er oorlog

Genesis 15 | Het verbond met Abram

liturgie Genesis 15,1.pdf Schriftlezing: 1 Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon

Genesis 15 | Een gepassioneerde God

liturgie Genesis 15.pdf   Schriftlezing: 1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou

Genesis 18: 1-15 | Opstanding der doden

Liturgie Genesis 18,1-15.pdf Preek Genesis 18,1-15.pdf   Schriftlezing: 1 Dan laat de Ene zich aan hem zien, bij de godseiken van Mamree,- die wordt gezien,

Genesis 22: 1-19 | de binding van Izaäk

https://www.youtube.com/watch?v=c5bcg0KYEC0 Liturgie Genesis 22.pdf   Schriflezing: 1 Het geschiedt na deze woorden dat God Abraham heeft beproefd; hij zegt tot hem: Abraham!- en die zegt:

Genesis 23 | Macht en roeping

liturgie Genesis 23.pdf preek Genesis 23.pdf   Schriftlezing: 1 De levensdagen van Sara worden honderd jaar en twintig jaar en zeven jaren: dat zijn de

Genesis 24 | Liefde en trouw

liturgie Genesis 24.pdf preek Genesis 24.pdf   Schriftlezing: 1 Abraham is oud,hij is op dagen gekomen;de Ene heeft Abraham gezegend met alles 2 Abraham zegt,-

Genesis 27: 18-40 | Jakob en Ezau

liturgie Genesis 27,18-40.pdf   Schriftlezing: 18 Zo ging hij naar zijn vader. ‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, mijn zoon,’ zei Isaak, ‘wie ben je?’ 19 Jakob

Genesis 37: 1-11 | De grote visser

liturgie Genesis 37,1-11.pdf   Schriftlezing: 1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 2 Dit is de geschiedenis van

Genesis 49: 1-4 | Ruben!

liturgie Genesis 49,1-4.pdf   Schriftlezingen: Genesis 29: 18 – 32 18 En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen

Genesis 49: 14 en 15 | Issaschar

liturgie Genesis 49,14 en 15.pdf   Schriftlezingen: Genesis 30: 14-20 14 In de tijd van de tarweoogst vond Ruben buiten in het veld liefdesappels, die

Genesis 49: 21 | Naftali

liturgie Genesis 49,21.pdf   Schriftlezing, Genesis 30: 7 Opnieuw werd haar slavin Bilha zwanger, en ze baarde Jakob nog een zoon. 8 ‘Ik heb een

Genesis 49: 22-26 | Jozef

liturgie Genesis 49,22-26.pdf   Schriftlezing, Genesis 49: 22 Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over