Hier vindt u alle kerkdiensten van Bart Gijsbertsen op datum.

Kerkdiensten op datum

Hieronder staan gehouden diensten
Datum Schriftgedeelte Thema
15 mei 1977 Jesaja 41: 1-14 | Lucas 5: 1-11 Wees niet verbaasd
10 februari 1980 Markus 5:21-43 De blauwe draad
09 november 1980 Jacobus 4:7a Gehuwd
27 september 1981 2 Korinthe 4:5 Met beroep op het Woord alleen
31 december 1981 Deuteronomium 8:2 Om te weten wat er in uw hart is
30 mei 1982 Joël 3: 18 Waterstromen
15 augustus 1982 Esther 1-4 De Naam verzwijgen
22 augustus 1982 Esther 3-7 Een kosmische strijd
29 augustus 1982 Esther 8-einde Het vasten van Esther
26 september 1982 Genesis 50 en Hebreeën 11:22 Een sprekende doodskist
03 oktober 1982 Hebreeën 11:23 Zaad dat naar het licht groeit
07 augustus 1983 Genesis 12:3 Gezegend zij Israël
21 augustus 1983 Genesis 15 Het verbond met Abram
28 augustus 1983 Genesis 16 en 21 Hagar en Ismaël
04 september 1983 Genesis 22 In de tunnel der beproeving
18 september 1983 Lukas 6: 27-35 Hoe sta je als christen in deze maatschappij?
25 december 1983 Lukas 2:14 Het Christus-lied
31 december 1983 Lukas 2:21-35 Aflosssing van de wacht
20 mei 1984 Openbaring 6 en 7 Het begin van de 'weeën' en de gemeente
27 mei 1984 Openbaring 8:1-5; 9:20 - 10:11 De gebeden van de heiligen
31 mei 1984 Openbaring 12 Hemelvaart en uitvaart
17 juni 1984 Openbaring 13 Een satanische aap
22 juli 1984 Openbaring 21:1-6 en 22 Ja, Ik kom spoedig
28 april 1985 Job 1: 6-12 Licht uit licht en duisternis
22 december 1985 Matthéüs 2:18 Licht of duister in Bethlehem?
22 december 1985 Lukas 1:39-56 Magnificat
05 april 1987 Matthéüs 27:50-51 De wereld wordt tempel
18 oktober 1987 Openbaring 4 en 5 Het Lam dat alles leest en weet
29 november 1987 Matthéüs 1:1-17 De wording van Jezus Christus
06 december 1987 Matthéüs 1:18-25 De wording van Jezus Christus II
20 december 1987 Matthéüs 2:1-12 De wording van Jezus Christus III
27 december 1987 Matthéüs 2:13-23 De wording van Jezus Christus IV
31 december 1987 Jesaja 51:12 Voor hen die bang zijn
24 januari 1988 Openbaring 18:19 - 19:9 Elkanders brood en wijn
04 mei 1989 Handelingen 1:6 Hoe lang nog?
25 juni 1990 Jesaja 42: 1-4 De stille kracht
09 juni 1991 Psalmen 1 Verborgen omgang
16 juni 1991 Psalmen 27 Verborgen omgang II
23 juni 1991 Psalmen 123 en 124 Verborgen omgang III
30 juni 1991 Psalmen 62 Verborgen omgang IV
01 maart 1992 Markus 3:34 en 35 Een ongelimiteerd geven aan ongelimiteerd velen
10 mei 1992 Hooglied 1: 2-7 Hooglied I Poëzie in paastijd
17 mei 1992 Hooglied 2: 8-17 Hooglied II
24 mei 1992 Hooglied 3: 1-5 en 5: 2-8 Hooglied III
31 mei 1992 Hooglied 4: 16, 5:1, 7:10-8:7 Hooglied IV (liefde is vuur)
27 december 1992 Zacharia 14:20a Loofhuttenfeest
03 oktober 1993 Jacobus 1:1-8 Leef als een kind dat bij moeder speelt
03 oktober 1993 Jacobus 3:1-12 De tong
10 oktober 1993 Jacobus 5:7-11 Over zalving en biecht
16 januari 1994 Zondag 25 van de Heidelberger Catechismus Serie 'de sacramenten' deel I
23 januari 1994 Zondag 26 van de Heidelberger Catechismus Serie 'de sacramenten' deel II
30 januari 1994 Zondag 27b van de Heidelberger Catechismus Serie 'de sacramenten' deel III
06 februari 1994 Zondag 28-30 van de Heidelberger Catechismus Serie 'de sacramenten' deel IV
29 maart 1998 Romeinen 2: 12-29 Gojiem die Jood (en kerk) vóórgaan
31 januari 1999 Romeinen 7 De liefde van de Jood
21 maart 1999 Romeinen 9-11 Israël en de volkeren
29 augustus 1999 Romeinen 15: 7-13 Dienaar van de besnijdenis
26 september 1999 Romeinen 15: 14-16: 27 Geloof is geen concept
13 mei 2001 Jeremia 31:31-37 De Belofte
07 november 2001 Filippenzen 4: 4-9 Eucharistie
09 november 2003 1 Samuel 3 ..en eindigen als Eli?
06 november 2005 Johannes 10:31-39 Jullie zijn Elohiem
29 januari 2006 Deuteronomium 30:1-20 Er komen er twee naar huis
29 januari 2006 Micha 6:8 Gods partners zijn
26 februari 2006 1 Thesalonicenzen 4:13-17 Geen amnesie
30 juli 2006 Exodus 34: 1-11 Goedheid en barmhartigheid
06 augustus 2006 Psalmen 44 en 139: 19-24 JHWH heeft vijanden
27 augustus 2006 Mattheüs 16: 21-27 De witte buffel
12 november 2006 Genesis 27:30-40 Jakob en Ezau
14 januari 2007 Markus 1:1-13 Lopen naar de Bron
28 januari 2007 Exodus 30: 22-26 Enkeling en gemeenschap
27 mei 2007 Numeri 9:15-23 Dans met de wolk
10 juni 2007 Johannes 14:23 Hebreeuws tempelmozaïek
08 juli 2007 Prediker 11-12:8 Relax
15 juli 2007 Lukas 10:38-42 De roeping van Martha
29 juli 2007 Job 4 Beproeving en lijden
29 juli 2007 Lukas 11:1-13 Het eerste woord van het gebed
12 augustus 2007 Lukas 12:32-40 Op elkaar aangewezen
09 september 2007 Lukas 14:25-35 Wordt eens volwassen!
07 november 2007 Matthéüs 5:1-2 en 13-20 Overvloediger gerechtigheid
11 november 2007 Matthéüs 5:1-3 en 20-24 Geen antithese maar superthese
18 november 2007 Lukas 16:19-31 Gods hulp ligt voor de deur
25 november 2007 1 Korinthe 13 Het pad der deugden
25 november 2007 Psalmen 23 Want u bent bij mij!
09 december 2007 Matthéüs 3:1-12 Aan de Jordaan
16 december 2007 Heliand 4 Heliand, evangelie als epos?
25 december 2007 Johannes 1:14 Het woord is mens geworden
30 december 2007 Lukas 2:22-39 Hanna en de vrijkoping van Jeruzalem
13 januari 2008 Lukas 3:11 Los van bezit
20 januari 2008 Jesaja 43:8-13 De stilte breken
27 januari 2008 Jesaja 49:6 Die ’t Licht is in de duisternis
23 maart 2008 Kolossenzen 3:1 Geen herdenking maar "gedenking"
30 maart 2008 Ezechiël 1 Joodse mystiek
27 april 2008 Johannes 16:21-23 Doorlopen!
01 mei 2008 Kolossenzen 1:15-20 Jezus in hemelse gewesten
11 mei 2008 Johannes 20:21-22 Geloven is persoonlijk; maar niet privé
25 mei 2008 Matthéüs 6: 1-13 Toewijding
25 mei 2008 Matthéüs 6:24-34 Een kwestie van prioriteit
06 juli 2008 Prediker 11-12:8 Durven genieten
13 juli 2008 Matthéüs 11:29-30 Geen systeem maar relatie
27 juli 2008 Matthéüs 13:44-46 Stuiten op een schat
14 september 2008 Matthéüs 18:21 en 22 Vergeven, dat gaat zo maar niet
12 oktober 2008 Genesis 37:1-11 De grote visser
26 oktober 2008 Matthéüs 22:34-40 Simchat Tora
23 november 2008 Hooglied 5:8 Ziek van liefde
30 november 2008 Markus 13:24-27 bartgijsbertsenWP
13 december 2008 Lukas 1: 26-27 365.000:1
28 december 2008 Genesis 49:5-7 Levi; verwarrende verbinding
11 januari 2009 Jesaja 55:1 De mensen hebben geen wortels...
08 februari 2009 Lukas 7:24-35 Kiezen
22 februari 2009 Markus 2:1-12 De toekomst-mens
22 februari 2009 Genesis 49:1-4 Ruben!
22 maart 2009 Psalmen 119:1-16 Tien Woorden
22 maart 2009 Genesis 6-9 Weer 'kopje onder'
29 maart 2009 Genesis 49:14 en 15 Issaschar
05 april 2009 Markus 11:1-11 De dag zegenen dat Hij komt
19 april 2009 Johannes 20:24-31 Geloof is wetenschap
23 augustus 2009 Genesis 49:21 Naftali
20 september 2009 Markus 9:35 En de 'iloui' is....
26 september 2009 Genesis 49:22-26 Jozef
27 september 2009 Romeinen 6:6 Immuun voor kritiek
25 oktober 2009 Markus 10:51 Stel, je mag één wens doen
01 november 2009 Matthéüs 25:1-13 Leven in hemels perspectief
08 november 2009 Markus 12:28-34 'aan jou gelijk...'
22 november 2009 Openbaring 1:7 Verlangen naar de Mensenzoon
13 december 2009 Lukas 1:56 Advent Anno Domini 2009
20 december 2009 Lukas 1:74 en 75 Wonderschone boodschapper van de onmogelijke liefde
25 december 2009 Lukas 2 Ik kniel aan Uwe kribbe neer
31 december 2009 1 Petrus 3:15 Hij is mijn hoop!
10 januari 2010 Lukas 3:21 en 22 En toen Hij aan het bidden was
31 januari 2010 Jesaja 1:4-10 Je roeping durven volgen
07 februari 2010 Matthéüs 1:12-25 Apostolicum III
14 februari 2010 Markus 14:22-25 Het liefdesgeschenk
21 februari 2010 Exodus 3:13-17a De Naam maakt geschiedenis
28 februari 2010 Exodus 4:18-31 Weg uit de angst
28 februari 2010 Ezechiël 1 Het pad der wijsheid (Joodse mystiek)
14 maart 2010 Hebreën 2:10-18 Apostolicum IV
21 maart 2010 Matthéüs 26:47-56 De uitlevering van Jezus door Juda(s)
28 maart 2010 Lukas 22:15 Pascha; maar tegen welke prijs?
11 april 2010 Exodus 15:22 De woestijn in!
25 april 2010 Exodus 17:14 Leg het in het oor van Jozua
13 mei 2010 Handelingen 1:6 Het herstel van het koningschap voor Israel
16 mei 2010 Openbaring 22:11 De resonantie van het nieuw Jeruzalem
23 mei 2010 Handelingen 2:2 en 3 Een lopend vuur
01 augustus 2010 Markus 10:51 Stel, je mag één wens doen (2)
08 augustus 2010 Romeinen 2:12-16 Ook een Kelt kan behouden worden
22 augustus 2010 Openbaring 20 Apostolicum VII 'Vanwaar Hij komen zal om te oordelen'
22 augustus 2010 Spreuken 9:10 Weer naar (de wijsheids-) school
29 augustus 2010 Psalmen 121 Liturgie
29 augustus 2010 Ezechiël 28:11-15 Heimwee naar het paradijs
10 oktober 2010 Lukas 17:11-19 Tel uw zegeningen
24 oktober 2010 Lukas 18:9-17 Existentieel bidden
21 november 2010 Openbaring 21:4 Hoop die doet leven
19 december 2010 Micha 7:1-7 Micha-challenge
16 januari 2011 1 Korinthe 7:10-16 Twee geloven op één kussen, en daar slaapt de duivel tussen?
16 januari 2011 Johannes 1:48 Zitten onder je vijgeboom
30 januari 2011 1 Korinthe 2:1-16 De wijsheid van God
06 februari 2011 Matthéüs 5:16 Licht in de wereld
27 februari 2011 Matthéüs 18:21-35 Apostolicum X | Ik geloof de vergeving der zonden
27 maart 2011 Johannes 4: de Bron van Jakob
08 mei 2011 Genesis 4:25 Een nieuw geslacht trekt op in het licht
22 mei 2011 Psalmen 25 Zoeken naar je eigen spirituele weg
22 mei 2011 Lukas 11-1-13 Het vrijpostige 'Onze Vader'
29 mei 2011 Genesis 8:6-22 Leven in Gods geduld
26 juni 2011 Psalmen 84 'Rough road'
21 augustus 2011 Matthéüs 16:13-27 en Hosea 6: 1-3 De unieke weg
25 september 2011 Matthéüs 21:23-32 Ja en Nee
16 oktober 2011 Lukas 16:1-9 Het einde van de Mammon
30 oktober 2011 Spreuken 9:1-12 Wijs versus dwaas
06 november 2011 Romeinen 1:1-17 Dynamische woorden
20 november 2011 1 Thesalonicenzen 4:13 en 14 Waar zijn ze?
25 december 2011 Hebreeën 1:6 Zie, uw Koning
31 december 2011 Lukas 18:8b 'vergeet de wanhoop van het wachten'
19 februari 2012 Jesaja 45:2 en 3 De dienaar die opstaat in het licht
11 maart 2012 Exodus 30:11-16 Hoofden tellen?
25 maart 2012 Lukas 22:61 en 62 Erbarme Dich
25 maart 2012 Johannes 12:24-26 Drie (orakel-) spreuken
15 april 2012 Exodus 12:1-14 Vrijheid, 'waartoe?' (8e dag na Pesach)
15 april 2012 Handelingen 3:1-10 Opstaan!
29 april 2012 Leviticus 12 Respect voor de kraamvrouw
06 mei 2012 Leviticus 19 Heilig zult gij zijn...
17 mei 2012 Handelingen 1:1-11 Hemel die aarde doordringt
27 mei 2012 Numeri 1:1-4 In de woestijn
27 mei 2012 Ruth 4:9-17 De Heilige Geest neemt tot zijn bruid
03 juni 2012 Ruth 2:2-17 Messiaans management
10 juni 2012 Numeri 8:1-4 Als het licht je opgaat
10 juni 2012 Genesis 18:16-19:10 Pleidooi voor Sodom?!
01 juli 2012 Numeri 19:1-13 Mysterie van de rode vaars
22 juli 2012 Markus 6:14-29 Vragen stellen, tot de dood toe
05 augustus 2012 Markus 7:6 en 7 Verschrikkelijke vroomheid
16 september 2012 1 Korinthe 13:13 Geloof, hoop en liefde
23 september 2012 Matthéüs 25:14-30 Verantwoording bij de wederkomst
30 september 2012 Matthéüs 18:10 De bedoeling van ons leven
07 oktober 2012 Romeinen 9: 3-5 | 11: 25-36 Israëlzondag, Als niet nu, wanneer dan?
07 oktober 2012 2 Korinthe 4: 1-12 | Deuteronomium 33: 1-5 Zwart vuur op wit vuur
21 oktober 2012 Genesis 9:18-10:20 Cham; geen zwart-wit verhaal
04 november 2012 Genesis 18:1-15 Opstanding der doden
11 november 2012 Genesis 23 Macht en roeping
23 december 2012 Jesaja 40:1-11 Troost, troost mijn volk
13 januari 2013 Romeinen 5:1-12 Een enkel mens
27 januari 2013 Exodus 13:17-22 Betekenis van de (lange) omweg
17 februari 2013 Exodus 25:1-9 Om onder hen te wonen
03 maart 2013 Exodus 30:17-21 Transparantie
17 maart 2013 Matthéüs 26:26-46 Mijn Vader, pascha
31 maart 2013 Galaten 5:1 'Gij hebt ons vrij gemaakt'
12 april 2013 1 Petrus 4:6 Het evangelie onder de doden
14 april 2013 Galaten 5:1-14 'Eén Adam'
28 april 2013 Leviticus 22:26-33 Toets moreel leiderschap
19 mei 2013 Numeri 4:21-28 en 7:1-9 Legerscharen des HEREN
26 mei 2013 Numeri 11:4-15 en 31-34 De liefde gaat door de maag???
21 juli 2013 Kolossenzen 1:24 Geloven gaat niet zonder lijden
04 augustus 2013 Lukas 12:13-21 Wat heeft nog zin?
15 september 2013 Leviticus 16:29-31 Falen en vernieuwen
29 september 2013 Genesis 2:24-25 Leven is leven in relatie
27 oktober 2013 Genesis 24 Liefde en trouw
06 november 2013 1 Samuel 25 Woede en dank
26 januari 2014 Exodus 21:1-11 Onmogelijke slavernij
16 februari 2014 Exodus 30:22-38 en 31:12-14 Heilig of profaan
02 maart 2014 Exodus 38:21-31 Verantwoording willen doen
16 maart 2014 Exodus 24:12-18 Zoeken naar taal voor het onbeschrijflijke
23 maart 2014 Leviticus 9:1-8a en 22-10:7 Huiveringwekkende nabijheid
02 april 2014 Leviticus 16:1-10 en 20-28 Hoe vrede vinden met God
04 mei 2014 Leviticus 21:1-9 De heiliging van de Naam kidoesj haSjem en de staat Israel
25 mei 2014 Numeri 3:40-51 Vrijkoping van eersteling
06 juli 2014 Genesis 15 Een gepassioneerde God
27 juli 2014 Lukas 13:1-9 Bij een vloed van doden
14 september 2014 Mattheüs 18: 21-35 Over vergeving gesproken
28 september 2014 Genesis 14 de stille kracht
28 september 2014 Deuteronomium 32: 1-12 en 39-43 De les van de geschiedenis
26 oktober 2014 Genesis 8:13 en 22 Geloven begint in het donker
18 januari 2015 Exodus 6:2-9 en 7:1-5 Gods handelen en onze vrije wil
01 februari 2015 Exodus 17:8-16 SV Het gevecht tegen het Kwaad
15 februari 2015 Exodus 21:12-25 De wet heeft niet het laatste woord
01 maart 2015 Exodus 28:1-14 Inhoud bepaalt vorm
26 april 2015 Leviticus 14:1-9 Ziek van jaloezie en laster
17 mei 2015 Leviticus 25:11-17 Nooit meer stress
31 mei 2015 Numeri 5: 11-31 De wet inzake achterdocht
27 september 2015 Deuteronomium 32:48-52 en 34:1-5 Het Woord onder de doden
04 oktober 2015 Deuteronomium 33:6 Dat de eerstgeborene leve!
25 oktober 2015 Genesis 16:1-6 en 21:9-13 De gelovige bruid opent de toekomst
29 november 2015 Lukas 1:5-17 De epifanie van de Messias
17 januari 2016 Exodus 13:15 Stellen wij nog (goede) vragen?
31 januari 2016 Lukas 4:21-30 | Jesaja 61: 1-3 De levende Tora
21 februari 2016 Exodus 29:38-46 Visioen en werkelijkheid
06 maart 2016 Exodus 35:30-36:1 Kaddiesj
03 april 2016 Johannes 20:17 Houd me niet vast
17 april 2016 Leviticus 15, 16-24 t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis
22 mei 2016 Spreuken 8:22-36 De eeuwige wijsheid
29 mei 2016 1 Koningen 8:22-23 en 37-43 Uw Naam worde geheiligd
30 oktober 2016 Lukas 4:14-21 De onthulling van de Torah
04 december 2016 Matthéüs 1:1-21 De vleeswording van de Christus
30 april 2017 Johannes 10:11-16 In naam van de gerechtigheid
30 juli 2017 Openbaringen 3: 14-22 | Jesaja 1: 1-26 De roep om gerechtigheid
17 september 2017 Deuteronomium 32 'Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt'
01 oktober 2017 Matthéüs 21:23-32 Een tijd om te verzoenen
29 oktober 2017 Deuteronomium 6:1-9 Hoor, Israël
12 november 2017 Matthéüs 24:3-13 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18 En dan zullen wij altijd bij Hem zijn
26 november 2017 Genesis 25 -32 Wie wil nu de eersteling zijn?
24 december 2017 Jona 4 en Romeinen 2:12-16 Irritante genade
14 januari 2018 Johannes 2:1-11 Het blozende water
21 januari 2018 Exodus 11:4-8 en 13:11-15 Stellen we wel de juiste vragen
28 januari 2018 Exodus 17:8-16 Een gevecht op leven en dood
11 februari 2018 Exodus 21:12-25 Oog om oog, en tand om tand
18 februari 2018 Deuteronomium 8:1-10 en Markus 1:12-15 Op de proef gesteld in de woestijn
25 februari 2018 Markus 9:2-18 en Exodus 24:9-16 Zoeken naar taal voor de Christus
11 maart 2018 Markus 14:1-11 en 22-25 Het liefdesgeschenk
08 april 2018 Johannes 20:1-18 Leven van hart tot hart
22 april 2018 Deuteronomium 27 t/m 32 Profetie over Israel
06 mei 2018 Openbaringen 12:1-13 en Johannes 14:27-30a Oorlog en vrede, in hemel en op aarde
27 mei 2018 Leviticus 26:3-46 Ik zal gedenken
10 juni 2018 Job 2:1-3, 2:11 t/m 3:3, 4:1-7 Geloven in een crisis-situatie
22 juli 2018 Leviticus 26:3-46 Meester van Uilskuikens?
29 juli 2018 Matthéüs 14: 22-33 Lopen waar niemand ging
05 augustus 2018 Romeinen 2: 12-16 Het geloof van Jezus
07 oktober 2018 Lukas 4:14-21 De onthulling van de Torah
21 oktober 2018 Markus 10: 35-45 en Romeinen 14: 1-12 Ondersteboven
28 oktober 2018 Genesis 22 en Openbaring 11: 15-19 de binding van Izaäk
11 november 2018 Openbaring 4 en 5 Al mijn tranen in uw boek
30 december 2018 Lukas 2: 33-40 Wachters
06 januari 2019 Matthéüs 5: 1-10 en 17-20 Torah klinkt op de berg
13 januari 2019 Lukas 2: 41-47 Hobo d'amore
27 januari 2019 Exodus 19: 1-24 Uitslaande brand
10 februari 2019 Ester 4 Vasten en bidden
24 februari 2019 Lucas 6: 17-31 Opium van het volk?
17 maart 2019 Lucas 9: 28-36 Taal vinden voor het onbeschrijflijke
31 maart 2019 Leviticus 1: 1-9 Van harte toegewijd
07 april 2019 Lucas 23: 26 | Matteüs 14: 22-33 Lopen waar niemand kwam
28 april 2019 Openbaring 1: 9-20 Ons richten op wat boven is
07 juli 2019 Numeri 15: 37-41 | Lucas 8: 40-56 De hemelsblauwe draad
21 juli 2019 Lucas 10: 38-42 De roeping van Marta
06 oktober 2019 1 Samuël 24 Met een bonzend hart
20 oktober 2019 Lucas 4: 16-21 De onthulling van de Torah
27 oktober 2019 Genesis 4: 1-12 De stem van het bloed
10 november 2019 Genesis 12: 1-8; 2 Timoteüs 1: 8-9; Matteüs 4: 18-22 Leven met de Stem
17 november 2019 Lucas 20: 34-38; Genesis 18: 9-15; Romeinen 4: 17-19 Het begin van onze hoop
26 januari 2020 Exodus 1: 1-17 Het pesach-venster
16 februari 2020 Exodus 2: 1-10; Romeinen 2: 6-16 Kleine arken bouwen
08 maart 2020 Matteüs 3: 13-15; Jesaja 32: 1-8 Recht en gerechtigheid
03 mei 2020 Johannes 10: 11-18 Van God als van mijn herder spreken
14 juni 2020 Romeinen 8: 14-16; Lukas 1: 1-13 Wij roepen 'Abba!'
18 oktober 2020 Romeinen 2: 12-16 Vrije genade
25 oktober 2020 Deuteronomium 6: 4-9 Hoor, Israël
08 november 2020 Lucas 8: 40-56 De verbinding tussen hemel en aarde
22 november 2020 Maléachi 1: 1-2: 7 Die trouw is tot in eeuwigheid
20 december 2020 Lucas 1: 26-38 Een hart dat wacht in ootmoed
27 december 2020 ukas 2: 36-38 Een mysterieuze afgezant
24 januari 2021 1 Samuël 3: 1-10 En God sprak...
07 februari 2021 Job 2-4 Crisis! Wat is geloven?
28 maart 2021 Leviticus 8: 1-12, 31-35; Hebreeën 5:1-10 en 7:28-8:2 Met het ambt bekleed
18 april 2021 Matteüs 18: 21-35; Romeinen 2: 6-16 Waar genade als recht geldt
02 mei 2021 Psalmen 72: 1-8; Jesaja 32: 1-8; Matteus 3: 13-15 Gerechtigheid verhoogt een volk
09 mei 2021 1 Johannes 3: 16-24 Over geloof en geweten
16 mei 2021 Openbaring 1: 10-18; Daniël 10:4-10; Openbaring 12: 1-10 Hemelse profielschets van Jezus
30 mei 2021 Johannes 3: 10-12; Spreuken 8: 22-23 De eeuwige Wijsheid
13 juni 2021 Johannes 4: 1-26 Leven uit de Bron
20 juni 2021 Mattheüs 14: 22-33 Durven gaan waar nog niemand ging
18 juli 2021 Markus 1: 1-11 Leven vanuit de stilte
01 augustus 2021 Jesaja 66,1-4 ; Markus 8, 1-21 Uilskuikens
10 oktober 2021 Exodus 13: 17-22 en 40: 36-38; Johannes 7:37,38 en 8:12 Heer Jezus, als een licht zijt Gij
02 oktober 2022 Deuteronomium 31 Zonder Torah geen leven
13 november 2022 Romeinen 2:12-16; 4:9b-13, 19-25 | Genesis 18: 1-15 Genade maakt ruimdenkend
27 november 2022 Matteüs 2: 1-7, 16-18 2: 16-18 | Genesis 35: 1-21 Jakob/Israel