Kerkdiensten Nieuwe testament

Hier vindt u alle kerkdiensten van Bart Gijsbertsen met schriftlezingen uit het Nieuwe Testament, in bijbelvolgorde.

Matthéüs 3: 1-12 | Aan de Jordaan

Schriftezing: 1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van

Mattheüs 16: 21-27 | De witte buffel

Schriftlezing Romeinen 12: 16b-21 16…. Weest niet eigenwijs. 17Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. 18Houdt zo mogelijk, voor zover

Matthéüs 21: 23-32 | Ja en Nee

Schriftlezing: 23 Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe.

Matthéüs 22: 34-40 | Simchat Tora

Schriftlezing: Leviticus 19: 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben