1 Petrus 4: 6 | Het evangelie onder de doden

Schriftlezing:

6 Ook aan de doen is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.