1. Home
  2. »
  3. Kerkdiensten op datum
  4. »
  5. 1 Petrus 4: 6 | Het evangelie onder de doden

1 Petrus 4: 6 | Het evangelie onder de doden

Schriftlezing:

6 Ook aan de doen is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.