2 Korinthe 4: 5 | Met beroep op het Woord alleen

Schriftlezing:

5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn.