Nu in de boekhandel

leven met de god van israel

Illustraties: Gerben van Riel
ISBN 978-90-6353-171-3
NUR 707, C- NUR 021
© 2015 ROYAL JONGBLOED – HEERENVEEN
284 pagina’s
€ 12,95

Een meditatieve bestudering van een vijftigtal bijbelteksten.
Hierin wordt gezocht naar een christelijke theologie die recht doet aan het feit dat de Bijbel van Joodse origine is. Met deze uitleg kantelt de betekenis van menige bijbeltekst vergeleken met de kerkelijke traditie. En het zet grote vraagtekens achter de legitimering van geweld met een beroep op godsdienstige bronnen.
Decennialang studeren en preken vindt hier zijn weerslag in een geestelijk testament dat toegankelijk is voor een breed publiek, zowel binnen als buiten de kerk. De auteur daagt de lezer uit om dit spoor verder te verkennen en uit te diepen.

Bart Gijsbertsen (1951) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende de kerkelijke gemeenten Herwijnen, ‘s-Gravendeel, Zoetermeer en Kampen. Landelijk was hij jaren lang actief in diverse kerkelijke gremia die zich verdiepen in de verhouding tussen kerk en Israël en die de ontmoeting tussen jood en christen bevorderen.
Buiten de kerk was hij betrokken bij de oprichting en het werk van de stichtingen Encounter of Worldviews Foundation en World Dialogue Foundation. Daar werd en wordt vooral een dialoogmethode ontwikkeld om mensen te helpen elkaar te begrijpen, uit welke bron ze ook leven; een methode die inmiddels bij reorganisaties en maatschappelijke spanningen zinvol en effectief is gebleken.

Eerder verschenen van de auteur: Andersom denken; een christen, vandaag (Zoetermeer 1993); Eerst de Jood en ook de Griek; verkenningen in de brief aan de Romeinen (Zoetermeer 1996); en – in samenwerking met dr. Jan Willem Kirpestein – De terugkeer van de mens; uit de ban van het cartesiaanse denken (Zoetermeer 1999)