De sacramenten

“Wat bedoelen we met een sacrament?
Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst iets zeggen over de Kerk. Want de sacramenten spelen binnen die Kerk een belangrijke rol. Wat wil de Kerk in deze wereld? Als ik het simpel zeg: zij wil mensen in contact brengen met God. Maar hoe doe je dat? Wie legt de verbinding tussen hemel en aarde? Wie kan dat? De Kerk beseft heel goed dat in wezen alleen de Heilige Geest zelf dat kan. God zelf legt de verbinding met de aarde. Wij hebben die verbinding niet in onze macht. Toch zijn er in de Kerk van oudsher bepaalde handelingen die bij die verbinding kunnen bemiddelen. De verbinding tussen hemel en aarde stuit op z’n minst op twee problemen; het probleem van de gelijktijdigheid en het probleem van de relatie.” (bewerking van een prekenserie)