De terugkeer van de mens

De terugkeer van de mens De terugkeer van de mens,uit de ban van het cartesiaanse denken.

Essays over waarden en normen Onder redactie van Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein.

In allerlei kringen wordt opnieuw gediscussieerd over normen en waarden. “Ethiek in opkomst”, kopte een dagblad onlangs zelfs. Lange tijd is dit gesprek in onze cultuur taboe geweest. Maar er is breed in onze samenleving een gevoel ontstaan, dat we bij alle ontwikkelingen en verworvenheden onderweg iets verloren hebben dat we nu node missen. Woorden en symbolen lijken leeg te zijn geworden, en alles in het leven lijkt beoordeeld te worden op functionaliteit. Hoe is dat zo gekomen? En hoe kan het ook anders? Aan zestien mensen in verschillende sectoren van de samenleving werd de vraag gesteld in hoeverre zij lijden aan het “metafysisch vacuüm” waarin onze cultuur verkeert. En hoe zij daarmee omgaan. Uit hun antwoorden blijkt pas goed hoe groot de crisis is. Op allerlei terrein, ook in de theologie, blijken we de gevangene te zijn geworden van een bepaalde manier van denken. “Cartesiaans”, zo wordt deze manier van denken voorlopig gedefineerd. Om deze denktrant te doorbreken, zullen heel wat machtsstructuren moeten worden ontmanteld. Maar met minder kunnen we niet toe, willen we onze democratische samenleving redden. Meer nog: de schrijvers zetten “de terugkeer van de mens” in het geheel van de schepping op de agenda.

Boekencentrum, Zoetermeer 1999 Deze uitgave is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.