Deuteronomium 6: 4-9 | Hoor Israël

Dienst gehouden ten tijde van de Coronapandemie

Schriftlezingen:

1e lezing: Marcus 12: 28-31

28. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29. Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30. heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

2e lezing: Deuteronomium 6: 4-9

4. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5. Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.