Exodus 21: 12-25 | Oog om oog, en tand om tand

Schriftlezing:

Galaten 5: 13-15

13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14. want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

Schriftlezing:

Exodus 21: 12-25

12. Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden. 13. Maar in het geval dat hij het niet met opzet deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats die ik jullie zal aanwijzen. 14. Wanneer iemand een ander echter verraderlijk vermoordt, met voorbedachten rade, mag je hem zelfs van mijn altaar weghalen om hem ter dood te brengen. 15. Wie zijn vader of moeder mishandelt, moet ter dood gebracht worden. !” 16. Wie iemand ontvoert, moet ter dood gebracht worden, of hij de ander nu als slaaf verkocht heeft of hem nog in zijn bezit heeft. 17. Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. 18.Wanneer twee mannen ruziemaken en de een de ander zodanig met een steen of met zijn vuist slaat dat hij niet sterft maar wel het bed moet houden, 19. en hij weer op de been komt en met behulp van een kruk weer buiten kan lopen, dan gaat degene die hem geslagen heeft vrijuit. Wel moet deze hem de gedwongen rusttijd en de kosten van zijn herstel vergoeden. 20. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. 21. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft. 22. Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien. 23. Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven, 24. een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, 25. een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem voor een striem.