Exodus 28: 1-14 | Inhoud bepaalt vorm

Schriftlezing:

1 En jij, laat je broer Aäron en zijn zonen met hem van onder de zonen Israëls tot jou naderen om hem priester te maken voor mij: Aäron en Nadav, Avihoe, Elazar en Itamar, de zonen van Aäron. 2 Maken zul je voor Aäron, je broeder, heiligdomsgewaden tot glorie en tot luister. 3 En jij zult spreken tot alle wijzen van hart, die ik vervuld heb met een geest van wijsheid, dat ze Aärons gewaden zullen maken, om hem te heiligen, om hem priester te wijden voor mij. 4 En dit zijn de gewaden die ze zullen maken: een borstschild, een efod en een overkleed, een versierde mantel, een tulband en een gordel; maken zullen ze heiligdomsgewaden voor Aäron, je broeder, en voor zijn zonen, om hem priester te wijden voor mij. 5 Zíj zullen ook het goud aannemen, de azuurslak en de purper,- de scharlaken karmozijnworm en het doek. 6 Maken zullen ze de efod, van goud, azuur, purper, scharlaken karmozijn en getwijnd doek,- maaksel van een kunstenaar. 7 Een tweetal schouderstukken, daarmee verbonden, moet daarbij zijn op zijn twee uiteinden,- ermee verbonden. 8 De kunstige gordel van zijn efod die over hem hangt zal, zoals hij gemaakt wordt, er een geheel mee zijn: goud, azuur, purper, scharlaken karmozijn en getwijnd doek. 9 Nemen zul je de twee berilstenen en in hen snijden de namen van de zonen Israëls. 10 Zes van hun namen, op de ene steen, en de namen van de zes die zijn overgebleven op de tweede steen, naar hun geboorten. 11 Als maaksel van een graveur van gesteente, met insnijdingen van een zegelring zul je de twee stenen insnijden met de namen van de zonen Israëls; omvat door kassen van goud zul je ze maken. 12 Zetten zul je de twee stenen op de schouderstukken van de efod,- gedenkstenen voor de zonen Israëls; dragen zal Aäron hun namen voor het aanschijn van de Ene op zijn twee schouders, tot gedachtenis! 13 Maken zul je kassen van goud, 14 en twee kettingen van zuiver goud; ineengedraaid zul je ze maken, maaksel van een vlechter; plaatsgeven zul je de gevlochten ketttingen op de kassen.