Exodus 38: 21-31 | Verantwoording willen doen

21 Dít zijn de aangestelden van de Woning, de woning van de overeenkomst, die werden aangesteld op mond van* Mozes,- in het dienstwerk van de Levieten, in de hand van ltamar, zoon van Aäron de priester. 22 Betsalel, zoon van Oeri zoon van Choer van de stam Juda; hij heeft gemaakt al wat de Ene Mozes heeft geboden; 23 en bíj hem: Oholiav, zoon van Achisamach van de stam Dan, snijder en ontwerper; ook meerkleurenwever: met azuur en met purper, met scharlaken karmozijn en met doek. •• 24 Al het goud waarvan iets gemaakt is voor het werk bij heel het werk aan het heiligdom,- dat is het goud van het wuifoffer: negenentwintig talent en zevenhonderd en dertig sikkel, in de sikkel van het heiligdom. 25 En het zilver van de aangestelden uit de samenkomst is honderd talent,- en duizend zevenhonderd en vijfenzeventig sikkel in de sikkel van het heiligdom; 26 een beka per schedel,- de helft van de sikkel in de sikkel van het heiligdom; voor ieder die overgaat naar de aangestelden, van twintig jaar oud en daarboven, voor zeshonderdduizend, drieduizend en vijfhonderdvijftig man,- 27 dat wordt: honderd talent zilver voor het gieten van de sokkels van het heiligdom en de sokkels van de voorhang; honderd sokkels is goed voor honderd talent: een talent per sokkel; 28 van de duizend zevenhonderd en vijfenzeventig heeft hij gemaakt: krammen voor de masten, hun toppen ermee overtrokken en ze van banden voorzien. 29 Het koper van het wuifoffer is zeventig talent; en een dubbelduizend en vierhonderd sikkel. 30 Hij maakt daarmee de sokkels voor de ingang van de tent van samenkomst, het koperen altaar en het koperen rooster dat daarbij hoort; ook alle gereedschappen van het altaar. 31 Dan de sokkels van de voorhof in het rond en de sokkels van de póórt van de voorhof; ook alle pinnen voor de Woning en alle pinnen van de voorhof in het rond.