Ezechiël 28: 11-15 | Heimwee naar het paradijs

Schriftlezing:

11 Dan geschiedt het woord van de Ene tot mij en zegt 12 mensenzoon, hef een klaagzang aan over de koning van Tsor,- en zeg tot hem: zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: jij, verzegeling van volmaaktheid, vervuld van wijsheid en volmaakt in schoonheid,- 13 in Eden, de tuin van God, ben je geweest: met allerlei kostbaar gesteente om je mee te bedekken: bloedrobijn, topaas en diamant, turkoois, beril en jaspis, saffier, smaragd en emerald; bewerkt goud was je sieraad waarin je was getooid, op de dag dat jij werd geschapen waren zij gereed; 14 als een cheroev met een zalving die overdekt,- had ik jou gegeven; op de heilige berg van God ben je geweest, te midden van stenen van vuur wandelde jij; 15 volkomen was jij op al je wegen sinds de dag dat je werd geschapen,- totdat er bij jou oneerlijkheid werd gevonden