FG 1 Corinthiërs 15: 26 | Laatste vijand de dood | herdenking bevrijding | 05-05-1974

 Tekst:
FG 1 Corinthiërs 15: 26 | Laatste vijand de dood | herdenking bevrijding | 05-05-1974

 Als laatste vijand wordt de dood vernietigd. 

Gezang 302

1 Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer!

2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

3 Bidt, waket en maket, dat g’ in bekoring
en ‘t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald

Psalm 98: 2


Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den Heer‘ met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt