FG Handelingen der Apostelen 17: 26 en 27 | Hoewel Hij niet ver is | 1982?

Behandelde tekst

Handelingen 17: 26 en 27

26 En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; 27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.

 

Adventpreek vermoedelijk 1982.

FG JM 7