1. Home
  2. »
  3. FG Nieuwe testament
  4. »
  5. FG Lukas 17: 20-21 | Het Koninkrijk Gods binnen in u

FG Lukas 17: 20-21 | Het Koninkrijk Gods binnen in u

Lukas 17: 20

En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.