FG Mattheüs 2: 1-2 | De wijzen uit het oosten | 6 januari

Tekstgedeelte hier getoond in de Staten Vertaling

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. schilderij van Rogier van der Weyden: Het visioen van de koningen 2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

 

De slotpsalm moet Psalm 33: 11 zijn geweest:

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriend’lijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart