FG Mattheüs 6: 6 | wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer | 06-1988

Schriftlezing niet bekend,

De geluidskwaliteit van deze opname is absoluut niet optimaal.Hillegondakerk Rotterdam

Tekst:

Mattheüs 6: 6

6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

De slotpsalm is Psalm 25: 77

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.
‘t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreeverbond, getoond.
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
Voeren uit der bozen netten.

FG JM 55b kopie