1. Home
  2. »
  3. FG Oude testament
  4. »
  5. FG Richteren 16: 22 | Het heil der volkeren uit Israel

FG Richteren 16: 22 | Het heil der volkeren uit Israel

Tekstgedeelte:

22 En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd.