FG Spreuken 12: 10 | De rechtvaardige kent zijn vee | 25-10-1981

In deze opname hoort u de Preek over de tekstSpreuken 1210

Spreuken 12: 10 De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed.

De slotpsalm is Psalm 33: 11 geweest 

11 De Heer’ verlost en spaart Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. Het zal, door Hem in gunst beschouwd, Niet schuldig zijn verklaard