Galaten 5: 1 | ‘Gij hebt ons vrij gemaakt….’

Schriftlezing:

1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.