Genesis anders. Het eerstelingschap van Israel onder de volkeren

“Het is opmerkelijk dat het thema van het eerstelingschap in de christelijke theologie slechts een bescheiden rol speelt, terwijl het in Genesis (en verder) zo’n belangrijke rol speelt en in zekere zin de basis vormt van de in de bijbel ontvouwde theologie. In het Nieuwe Testament bouwen de evangelisten en met name Paulus daarop voort als zij de betekenis van Jezus voor Israel – en via Israel voor de wereld – willen aangeven. Wat nu is de inhoud van het eerstelingschap?”