Hebreeën 1: 6 | Zie, uw Koning

Schriftlezing:

6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.