Hebreeën 11: 23 | Zaad wat naar het licht groeit

Schriftlezing:

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.