Jacobus 4: 7a | Gehuwd

Schriftlezing:

Zo onderwerpt u dan Gode