Jakob en Ezau, of de strijd om het eerstgeboorterecht

“Het hoofdthema in dit deel is de verhouding tussen de eerstgeborene en zijn broeders. Niet alleen wordt hierin duidelijk hoe problematisch deze verhouding is, maar we moeten tegelijk beseffen dat dit verhaal – gelet op de tijd waarin het op schrift is gezet – ook weerslag is van de ervaringen van Israel in de geschiedenis temidden van de volken, de ervaring met Edom met name. Wij zullen in de loop van dit hoofdstuk nog zien hoe de verhouding Israel-Edom ook te maken heeft met de verhouding Israel-Rome en, van daaruit, met Israel en Kerk.”