1. Home
  2. »
  3. Kerkdiensten op datum
  4. »
  5. Jesaja 51: 12 | Voor hen die bang zijn

Jesaja 51: 12 | Voor hen die bang zijn

Schriftlezing:

12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen