Johannes 14: 23 | Hebreeuws tempelmozaïek

Schriftlezing:

23 Jezus antwoordt en zegt tot hem:
als iemand mij liefheeft
zal hij mijn woord bewaren,
en mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen
en een blijvende woning bij hem maken;
24 wie mij niet liefheeft
zal mijn woord niet bewaren;
en het woord dat ge hoort
is niet dat van mij maar
van hem die mij stuurt, de Vader;
25 dit alles heb ik tot u gesproken
terwijl ik bij u verblijf;
26 de gids-en-helper, de heilige Geest
die de Vader zal sturen in mijn naam,
die zal u in alles onderrichten
en indachtig maken
al wat ík u heb gezegd;
27 vréde laat ik u na,
míjn vrede is het die ík u geef,
niet zoals de wereld geeft geef ik aan u!-
laat uw hart niet verslagen zijn of verward;
28 ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd:
ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt
zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga,
omdat de Vader groter is dan ik;