Lezingen

De lezing van 4 maart 2023 te Nijkerk in het kader van ‘Israël-talks’ met als thema ‘Jezus belijden als de vleesgeworden Tenach’ is te beluisteren via het Archief. Dat geldt ook voor de drie lezingen op rij van 22 april 2023 voor de Jules Isaac Stichting over de brief van Paulus aan de Romeinen.