Lukas 4: 16-21 | De onthulling van de Torah | 2019

Jesaja 61:1 vanuit de NBV

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, 3om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Lucas 4: 16-21 vanuit de Naardense Bijbel

16 Hij komt aan in Nazara, waar hij is opgevoed, en gaat, naar de gewoonte hem eigen, op de dag van de sabbat naar de samenkomst. Hij staat op om voor te lezen; 17 gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jesaja; hij opent de boekrol en vindt de plaats waar staat geschreven: ‘de Geest des Heren is over mij, omdat hij mij gezalfd heeft 18 om goeds aan te kondigen aan armen, hij heeft mij uitgezonden om te prediken aan gevangenen vrijlating en aan blinden nieuw gezicht,- om verdrukten uit te zenden in vrijlating, 19 om te prediken een welkom jaar des Heren!’ (Jes. 61,1-2a) 20 Hij sluit de boekrol, geeft die terug aan de helper en gaat zitten; aller ogen in de samenkomst zijn gericht geweest op hem. 21 Maar hij begint en zegt tot hen: heden is dit Schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan!