Lukas 4: 16-21 | De onthulling van de Torah

Schriftlezing:

16. Hij komt aan in Nazara, waar hij is opgevoed, en gaat, naar de gewoonte hem eigen, op de dag van de sabbat naar de samenkomst. Hij staat op om voor te lezen; 17. gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jesaja; hij opent de boekrol en vindt de plaats waar staat geschreven: ‘de Geest des Heren is over mij, omdat hij mij gezalfd heeft 18. om goeds aan te kondigen aan armen, hij heeft mij uitgezonden om te prediken aan gevangenen vrijlating en aan blinden nieuw gezicht,- om verdrukten uit te zenden in vrijlating, 19. om te prediken een welkom jaar des Heren!’ (Jes. 61,1-2a) 20. Hij sluit de boekrol, geeft die terug aan de helper en gaat zitten; aller ogen in de samenkomst zijn gericht geweest op hem. 21. Maar hij begint en zegt tot hen: heden is dit Schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan.