Matthéüs 24: 3-13 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 | En dan zullen wij altijd bij Hem zijn

Schriftlezing:

Matthéüs 24: 3-13 3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4. Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven 8. dat alles is het begin van de weeën. 9. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.

Schriftlezing:

1 Thessalonicensen 4: 13 -18 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17. en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18. Troost elkaar met deze woorden.

Matthéüs 24: 3-13 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 | En dan zullen wij altijd bij Hem zijn