Meditaties

Overzicht meditaties

1. De blauwe draad
2. De roeping van Samuël
3. De roeping van Jezus
4. Bethlehem: Plaats van licht en donker?
5. ‘Wilhelmus van Nassouwe’
6. Het geweld van Amelek
7. Honderddrieduizend namen
8. Geloven maakt realistisch
9. Loofhuttenfeest
10. De zogenaamde verwerping van Israël
11. “Bindt d’offerdieren dan met touwen…”???
12. Psalm 1
13. Onder de vijgeboom
14. Jezus als mysticus
15. Spiegels of vensters?
16. De verbondenheid met de ontslapenen
17. Zou ik niet haten wie U haten
18. Weer kopje onder
19. De stilte breken
20. Hebben en zijn
21. Israël-zondag