Numeri 28: 11-15 | Rosj Chodèsj | Geloven begint in het donker

Schriftlezing:

11 Ook op uw nieuwemaansdagen zult ge een opgangsgave doen naderen tot de Ene: twéé varren -runderzonen- en één ram en zeven schapen -zonen van een jaar- volmaakt! Numeri 28 Literatuur bij Numeri 12 Drie tienden volkoren voor een broodgift, gemengd met olijfolie per één var; twéé tienden volkoren voor een broodgift, gemengd met olijfolie per één ram. 13 En een tiende, telkens een tiende volkoren voor een broodgift, gemengd met olijfolie, per één schaap: als een opgangsgave, een reuk die-tot-rust-brengt, een vuuroffer voor de Ene. 14 En de plengoffers daarbij: de helft van een hien zal het wezen bij de var, een derde hien bij de ram, en een vierde hien wijn bij het schaap; dit is de opgangsgave van nieuwemaan, bij elke nieuwemaan van de maanden van het jaar. 15 Eén geitensater* als ontzondigingsgave voor de Ene; bíj de voortdurende opgangsgave zal die worden klaargemaakt, met het plengoffer daarbij.