Om een menselijk gezicht

Reflectie op “De terugkeer van de mens”.

“‘De roep om een maatschappij met een menselijk gezicht wordt steeds luider. En ik stel me voor dat ik in dit korte tijdsbestek iets schilder van de laatste ontwikkelingen die ik zelf meemaak op dit terrein, en vervolgens kijk naar de winst die hier kan liggen voor het bedrijfsleven, en tenslotte een aantal weerstanden benoem’.
Nee hoor, dat ga ik niet doen. Maar zo begon ik rond het jaar 2000 een lezing onder de titel ‘de menselijke factor’. Ik had toen niet gedacht dat die roep om een maatschappij met een menselijk gezicht bijna 20 jaar later nog zo urgent zou zijn. “