Openbaring 22: 11 | De resonantie van het nieuw Jeruzalem

Schriftlezing:

11 wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden, en de rechtvaardige, laat hij nog meer rechtvaardigheid doen, en laat de heilige nog heiliger worden;