Spreuken 9: 10 | Weer naar (de wijsheids-) school

Schriftlezing:

10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.