Lemele

Lucas 1: 28-36 | Een hart dat wacht in ootmoed

Dienst gehouden ten tijde van de Coronapandemie Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn