Theologie na Auschwitz

“Zijn wij dus gewend in de christelijke theologie om eerst te spreken over de Persoon van Jezus en daarna over het Werk van Jezus, vanuit de Hebreeuwse context is dit niet goed mogelijk. Het gaat eerst om zijn werken, zijn daden. En misschien wel alleen daarom. In zijn daden laat Jezus immers zien wie Hij is. Je herkent de boom aan zijn vruchten. Hij is niet zonder zijn daden.” (notitie aan de kerkenraad)