Hellevoetsluis

Jesaja 42, 1-4 | De stille kracht

Schriftlezingen 1e lezing Jesaja 41: 8-14 8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, die Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! 9 Gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. 10 Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ontzet, want Ik ben uw God; Ik