LTE

Deuteronomium 31 | Zonder Torah geen leven

Liturgie Deuteronomium 31 (pdf) Preek Deuteronomium 31 Wajélech (pdf) https://youtu.be/JaQx-V78rX8 Schriftlezingen: Openbaringen 15: 1-4 Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar: zeven engelen met zeven slagen,- de laatste, omdat hierin de hartstocht van God tot voleinding kwam. 2 En ik zag iets als een zee van glas, vermengd met vuur; en de overwinnaars van het beest en van zijn beelden van het getal van zijn naam stonden aan de glazen zee met hun