Tiel

Markus 9: 2-18 | Zoeken naar taal voor de Christus

Schriftlezingen: Exodus 24: 9-16 (door lector) 9. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 10. en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. 11. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken. 12. De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij