Wilsum

Exodus 21: 12-25 | Oog om oog, en tand om tand

Schriftlezing: Galaten 5: 13-15 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14. want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Schriftlezing: Exodus 21: 12-25 12. Wie een ander zodanig slaat dat deze

Markus 14: 1-11 en 22-25 | Het liefdesgeschenk

Schriftlezing: Markus 14: 1-11 1. De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. 3. Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden –