Lezingen

Als de goden zwijgen – Miskotte

Lezing over “Als de goden zwijgen” van K.H. Miskotte. “Aan religie heb je tenslotte niets. Op een dag kom je er achter dat de god in wie je gelooft altijd zwijgt; net zo ‘stom’ als een gouden kalf. Op die dag ga je zonder mankeren over van ‘godsdienstig’ naar ‘nihilist’: uiteindelijk is er ‘nihil’, ‘niets’. En in onze dagen maken hele volksstammen die stap, hangen hun godsdienst aan de wilgen, net zoals je een jas

Gemeente-zijn in een postmoderne tijd

“Mensen met een postmodern levensgevoel zijn dus niet per definitie nihilistisch. Integendeel, heel veel postmoderne mensen zoeken een weg ook in geloof. Maar ze voelen zich niet verbonden aan kerkelijke structuren of verplicht aan een bepaalde theologische leer of stroming. Je krijgt ze dus ook niet warm voor zoiets als SOW, want ze zoeken so wie so niet een bepaalde eenheid. Zij leven hun leven samen met anderen, maar juist in diversiteit. Ze geloven niet

Lezingen

De lezing van 4 maart 2023 te Nijkerk in het kader van ‘Israël-talks’ met als thema ‘Jezus belijden als de vleesgeworden Tenach’ is te beluisteren via het Archief. Dat geldt ook voor de drie lezingen op rij van 22 april 2023 voor de Jules Isaac Stichting over de brief van Paulus aan de Romeinen.

Om een menselijk gezicht

Reflectie op “De terugkeer van de mens”. “‘De roep om een maatschappij met een menselijk gezicht wordt steeds luider. En ik stel me voor dat ik in dit korte tijdsbestek iets schilder van de laatste ontwikkelingen die ik zelf meemaak op dit terrein, en vervolgens kijk naar de winst die hier kan liggen voor het bedrijfsleven, en tenslotte een aantal weerstanden benoem’.Nee hoor, dat ga ik niet doen. Maar zo begon ik rond het jaar

Studiedag Jules Isaac Stichting okt 2022

De opnames van de studiedag van de Jules Isaac Stichting op 8 oktober 2022 zijn inmiddels online beschikbaar. De lezingen van Bart Gijsbertsen en de reacties en reflecties daarop zijn hieronder terug te zien. Download de eerste lezing van de studiedag op 08-10-2022 in pdf-formaat Download de vervolglezing van de studiedag op 08-10-2022 in pdf-formaat